För dig som är arbetsförmedlare

Parterna tecknade avtal

Våren 2017 skrev bygg- och anläggningsbranschens parter Byggnads, Seko, Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställningar (YA-anställningar) och yrkesorienteringspraktik (YO-praktik) som kan läsas i sin helhet via länkarna nedan:  

Avtal Yrkesintroduktionsanställning >>
Avtal Yrkesorienteringspraktik >>

I avtalen står det att avtalet initialt endast gäller Västerbotten, Västra Götaland och Halland.

21 juni 2017 tog styrgruppen beslut om att utvidga satsningen i hela landet från och med 1 juli 2017.

Avtalet om YA-anställningar bygger på:

  • Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

  • EU-kommissionens förordning nr 651/2014.
  • Byggbranschens Yrkesutbildningsavtal.

Specialare för bygg- och anläggningsbranschens YA-anställning 

 

Bygg- och anläggningsbranschens yrkesintroduktionsanställning skiljer sig från övriga YA-anställningar på följande punkter:
 

  • Företaget får arbetsgivaravgifter och sociala avgifter subventionerade till 100 procent

 

  • Individen får 100 procent av den 65procentiga lön som sätts via kollektivavtal och i samråd med företagets lokala avtal och facklig regional part. 

 

  • Utbildnings-/handledningstid är 15-25 procent av arbetstiden. Inget avdrag görs på lönen för utbildningstiden.

 

  • Den fackliga regionala parten måste kontaktas för att stämma av att företaget har kollektivavtal eller hängavtal, att lönen är rätt och att yrket är ett bristyrke. Det är företaget som har ansvar att kontakta facklig regional part, men du som handläggare behöver kontrollera med regional facklig part att avtal finns och rätt lön är satt - INNAN du tar ett beslut. 

 

Matchningskoordinatörer viktiga pusselbitar

Parterna har anställt personer som samverkar med Arbetsförmedlingen i att matcha individen till arbete.

Matchningskoordinatorerna på Galaxen Bygg AB är placerade i flera städer över hela landet. 
Läs mer om dem här >> 

När Arbetsförmedlingen har gjort en färdig planering och bedömer att en person är färdig för att arbeta, ska det anmälas till Galaxen Byggs matchningskoordinatorer.
Det gör du via denna blankett >>

I storstadsområdena och några fler regioner har parterna arbetat i över ett år för att bygga en hållbar struktur med representanter från parterna, parternas samverkande organisationer samt AF. På övriga håll startar detta arbete upp under vintern 2018-2019.


Checklista för YA-anställning inom bygg- och anläggningsbranschen

Checklistan vid en YA-anställning är lång. För att underlätta för dig som handläggare på AF har tagit fram en checklista med länkar för att du snabbare ska kunna hitta rätt person hos parterna. Klicka på bilden nedan för att öppna checklistan

Utvecklad regional samverkan mellan bransch och Arbetsförmedlingen

 

Checklistan ovan är baserad på Arbetsförmedlingens checklista för Yrkesintroduktionsanställningar. Den utgår från punkten där företag och individ är överens om att ingå ett avtal och där företaget har skickat in en anmälan. 

 

Inom samverkansprojektet Nubyggare har vi sett att samverkan mellan branschen och Arbetsförmedlingen gynnas av att jobba nära ihop tidigare än så. På många håll samarbetar idag Arbetsförmedlingen med lokala och regionala bygg- och anläggningsparter och deltar på både informationsmöten för arbetssökande, som företagsträffar. På flera håll har det bildats regionala styrgrupper och kompetensteam för att arbeta effektivare tillsammans. 

Checklista_AF_1811.PNG