Vi behöver 50 000
byggare närmsta åren

Vill du vara en av oss? 

I Sverige behöver vi bygga fler bostäder och fler vägar. Samtidigt kommer många byggare att gå i pension närmsta åren.  

Nu har du möjlighet att lära dig ett yrke samtidigt som du får lön. Arbetsgivaren står för handledning och utbildning - du får ett roligt och varierande jobb med goda karriärmöjligheter och bra arbetsvillkor. 

 
 
 

Flera vägar in

 

Bygg- och anläggningsbranschen har öppnat upp två nya vägar för att branschen ska få fler byggare:

1. Yrkesorienteringspraktik

På branschens egna praktik får du som saknar utbildning och/eller erfarenhet av byggbranschen möjlighet att pröva på olika yrken. Du får prova på olika arbetsuppgifter och har en handledare som stöd. Praktiken är 3, 6 eller 12 månader lång. Lönen motsvarar ferielönen för årskurs ett på Bygg- och anläggningsprogrammet. 2018 var den 88 kr i timmen.

Läs mer om Yrkesorienteringspraktik >>

 

2. Yrkesintroduktionsanställning

I en Yrkesintroduktionsanställning går du som lärling på ett företag. Yrkesintroduktionsanställningen är på 6 eller 12 månader. Du får rätt stöd för att bli byggare och företaget får stöd från Arbetsförmedlingen.

 

Du får en lärlingsbok, en handledare och utbildning så att du efter jobb och utbildning kan få ett yrkesbevis inom det yrke du väljer. Byggbranschen har en lång tradition att varva utbildning med arbete. 
 

Läs mer om Yrkesintroduktionsanställning >> 

Vill du veta mer om fler vägar till ditt yrkesbevis kan du läsa mer på BYN.se

Hur gör jag för att bli byggare? Fem enkla steg

 1. Anmäl till Galaxen bygg att du vill bli byggare.
   

 2. Därefter träffar du en av Galaxens matchningskoordinatorer för kartläggning.
   

 3. Om du har de kvalifikationer som behövs så matchas du med ett företag.
   

 4. Du har blivit bygglärling!
   

 5. Du får därefter stöttning av Galaxen under den första tiden av din anställning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du söker aktivt ett nytt arbete och är inskriven på Arbetsförmedlingen. Du kan även söka upp ett byggföretag nära dig och erbjuda dem att ta in dig som praktikant eller lärling via yrkesintroduktionsavtalet.

För en lärlingsplats tar ni gemensamt kontakt med Arbetsförmedlingen innan anställningen påbörjas. Under anställningen kommer du att följas upp av en lokalt placerad ansvarig från parterna.


Varför ska jag välja byggbranschen?

 

Förutom att du får vara med och bygga det svenska samhället, så finns det många bra och roliga karriärmöjligheter. Du får möjlighet att träffa trevliga kollegor och känna stolthet i ditt jobb. 

Dessutom får du från början en bra lön. Du får betalt från företaget baserat på byggbranschens avtal och överenskommelser med facket och arbetsgivarorganisationer. Lönen baseras på var i utbildningsstegen du startar. Insteget för oerfarna är på 0 timmar och ger dig initialt 65 procent av ditt yrkes lön.

OBS! Bygglöner är timbaserade och skiljer sig mellan byggyrken och företag. Det här är bara ett exempel:

Om förhandlad lön enligt kollektivavtalet är 185 kr/h får du följande lärlingslön: 185 x 40 x 4,3 x 0.65 = 20.683 kr/mån.
(185 kr/h, 40 h arbete per vecka, 4,3 veckor per månad, startlön 65% av full lön)

Frågor om rättigheter på jobbet? 

Facket är en förening för arbetstagare som har samma yrke, är i samma bransch eller som har samma utbildning. Du som är medlem kan också få hjälp om du får problem på arbetsplatsen. Den som vill vara medlem får vara det.

 

De som arbetar som snickare eller plattsättare kan vara medlemmar i Byggnads. Läs mer och hitta din lokala ombudsman på www.byggnads.se


Anställda på väg och järnväg kan vara medlemmar i Seko. Läs mer och hitta din lokala ombudsman på www.seko.se

Du kan även kontakta Byggindustrins Yrkesnämnd, som ofta förkortas BYN. De ser till att alla som utbildar sig inom ett byggyrke i Sverige får den hjälp som man behöver.

BYGGNADS_v6.00_00_20_05.Still012.jpg
Får arbetsgivaren ersättning för mig?

 

Arbetsgivaren kan få ersättning om du uppfyller något av följande:

 

 • Du är mellan 15–24 år och saknar erfarenhet av yrket samt har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 90 dagar under en fyramånadersperiod.
   

 • Du är arbetssökande, har fyllt 25 år och varit arbetslös på heltid sedan 12 månader.

 • Du är ny i Sverige och har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för nyanlända.

 • Du är ny i Sverige sedan max 36 månader och har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller har uppehållskort som anhörig till en EES-medborgare.

Prata med BYN, facket, din arbetsgivare eller Arbetsförmedlingen om vill veta mer.

BYGGNADS_30sek.00_00_22_00.Still001.jpg