Så funkar byggbranschen

Stolta hantverkare och trygga villkor

Vill du ha en lön du kan leva på och ett heltidsjobb med roliga uppgifter? Gillar du fasta arbetstider och att se tydliga resultat på det jobb du utför? Då är byggbranschen något för dig.

Byggbranschen har en lång tradition att varva utbildning med arbete. När man har avslutat en gymnasial byggutbildning går man inom alla byggyrken in som lärling och fortsätter bygga på sina kunskaper på jobbet.

 

Om du saknar tidigare byggutbildning kan du bli anställd som företagslärling. Du får utbildning via företaget och branschen samtidigt som du har en lön du kan leva på. Det du främst behöver är en vilja att lära dig mer!


Läs mer om hur det fungerar att vara lärling >>

 

"Från första början kände jag att detta leder till någonting som jag kommer att ha nytta av i framtiden. Företaget tog

väl hand om oss. Jag trivdes med en gång. Arbetet är väldigt självständigt, man måste lära sig ta egna initiativ.

Man får ta ansvar själv, vilket jag tror är särskilt viktigt när man är vuxenlärling. Du måste visa att du är villig att jobba

och intresserad av att lära dig mer. Man får heller inte vara rädd att fråga om det är något man inte förstår." 

Ceasar, företagslärling

Hur mycket tjänar jag? 

Lönestegen inom byggbranschen baseras på antalet arbetade timmar. Lönen ökas stegvis utifrån arbetade timmar och utbildning.
När man har fullgjort sin lärlingstid får man ett yrkesbevis samt full lön.

Det finns två lönemodeller i byggbranschen: tidlön och prestationslön. Lönerna skiljer sig mellan olika platser i landet och mellan olika företag. Även om lönerna skiljer sig åt mellan regioner, företag och yrken, så har alla i samma arbetslag samma lön. I tabellen nedan anges tre yrkens snittlöner för prestations- och tidlön, 2017.


Antal lärlingstimmar för yrkesbevis + snittlön för yrke

Träarbetare      5 800 timmar    191:42 - 216:19 kr/h
Plattsättare       3 300 timmar    194:70 - 239:95 kr/h

Maskinförare    4 200 timmar    grundlön 27 955 kr/mån

Du får lön från företaget baserat på byggbranschens kollektivavtal och yrkesutbildningsavtal. Lönen baseras på var i utbildningsstegen du startar. Insteget för oerfarna är på 0 timmar och ger dig initialt 65 procent av ditt yrkes lön.

OBS! Bygglöner är timbaserade och skiljer sig mellan byggyrken och företag. Det är bara ett exempel:

Om förhandlad lön enligt kollektivavtalet är 185 kr/h får du följande lärlingslön: 185 x 40 x 4,3 x 0.65 = 20.683 kr/mån.
(185 kr/h, 40 h arbete per vecka, 4,3 veckor per månad, startlön 65% av full lön)