Söker ditt byggföretag rätt kompetens? 

Skräddarsy den kompetens du behöver

Byggbranschen har under några år befunnit sig i en högkonjunktur och de flesta byggföretag vittnar om att det är svårt att få tag i kompetent arbetskraft. En undersökning som Arbetsförmedlingen genomfört under 2017 visar att arbetskraftsbristen lett till att 70% av företagen låter befintlig personal jobba mer och att över hälften av företagen måste tacka nej till uppdrag. En tredjedel av företagen måste dessutom skjuta på planerad expansion. Läget känns igen i hela landet.

Vi vet även att det blir allt färre sökande till byggutbildningarna och vi står inför stora pensionsavgångar närmsta åren. Nationellt räknar man med att det saknas 50 000 byggare närmsta 5 åren och vi har flera stora bygg- och infrastrukturprojekt som planeras. Samtidigt har vi stora grupper som står långt ifrån byggarbetsmarknaden.

Hur får vi möjlighet att anställa fler? 

Den svenska byggbranschen är en av de säkraste och mest specialiserade i världen. Våra yrken har hög status med trygga villkor – jämfört med många andra länder. En av anledningarna till detta är att vi har ett väletablerat lärlingssystem som kombinerar arbete med utbildning. Det innebär att nya i branschen under en längre och planerad tid lotsas in och får lära sig hantverket i yrket av mer erfarna byggare.  

 

2017 skrev parterna Sveriges byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och Seko ett avtal om Yrkesintroduktionsanställning. I samverkan med det befintliga yrkesutbildningsavtalet möjliggör det för alla företag med kollektivavtal att anställa vuxna med liten eller ingen yrkesutbildning i grunden – men som vill bli byggare. 

 

Parterna skrev även avtal om Yrkesorienteringspraktik, som är en kortare form av ”prova-på” byggbranschen för den arbetssökande. Den kan företaget att använda innan man går in i en Yrkesintroduktionsanställning. 
 

Yrkesintroduktionsanställning (YA-anställning)

Företaget får i samband med en YA-anställning en subvention motsvarande arbetsgivaravgiften, för personer som saknar erfarenhet av yrket eller är arbetslösa. Samtidigt ska personen erbjudas handledning och utbildning. Stöd för yrkesintroduktionsanställning ger arbetssökande möjlighet att lära sig ett yrke och få hjälp av en handledare, samtidigt som de har ett riktigt arbete.

Läs mer om YA-anställning >>

Yrkesorienteringspraktik (YO-praktik)

Via YO-praktiken får personer som inte har utbildning eller arbetslivserfarenhet inom byggområdet möjlighet att pröva på yrket, för att ta reda på om byggyrket intressant för dem. Och du får möjlighet att testa om personen fungerar på ditt företag.

Avtal om praktik skrivs mellan praktikanten och företaget. Praktiken kan vara 3, 6 eller 12 månader. Det finns inget stöd från Arbetsförmedlingen vid denna praktik. Praktikanten kan gå direkt till en YA-anställning efter praktiken. 

Läs mer om YO-praktiken >>

Handledning 

Att handleda en ny byggare är en viktig och ansvarsfull uppgift. Att få följa med på en resa från ”nybörjare” till yrkesarbetare är spännande och stimulerande. För denna uppgift behöver handledaren stöd, uppmuntran och hjälp. 

Läs mer om stöd för handledare >>

Vikten av kollektivavtal

Ett av kraven som bygg- och anläggningsbranschen har för att du ska kunna anställa via YA-anställning eller YO-praktiken är att ditt företag är ansluten till kollektivavtalet.

Läs mer om hur du ansluter dig >> 

Tack för att du är med och framtidssäkrar byggbranschen!