Handledning

Anställning med utbildning & handledning


Under YA-anställningen ska den anställde få 15-25 procent handledning och utbildning. Under yrkesorienteringspraktiken handlar det främst om att handledaren guidar praktikanten genom olika yrkesområden. 

 

I den handlednings-/utbildningsplan som du gör tillsammans med den du tänker anställa skriver ni hur handledningen ska läggas upp.
Här kan du ladda ner en mall på en handlingsplan >>

Utbildning för handledare

Att handleda en blivande byggare är en viktig och ansvarsfull uppgift. Att få följa med på en resa från ”nybörjare” till yrkesarbetare är spännande och stimulerande. Det är en uppgift som en handledare kan behöva få stöd, uppmuntran och hjälp med. Detta gäller oavsett om den som ska handledas är en ungdom eller en vuxenlärling. Oavsett vem du ska handleda så är det viktigt att du förbereder dig på rätt sätt inför ditt uppdrag.

 

På BYNs sida för handledare har de samlat stödmaterial: dels en interaktiv handledarintroduktion, dels ett antal trycksaker som går att beställa kostnadsfritt eller läsa som pdf-dokument samt de checklistor som finns i den elektroniska utbildningsboken.
Materialet här är generell hjälp för handledaren. 

Gå till BYNs sida för material >>

Handleda en nysvensk

 

Att anställa någon som lär sig språket är utvecklande för för alla berörda på arbetsplatsen. Ni får en ny medarbetare som kan bidra med annorlunda erfarenheter och nya perspektiv. Kollegorna utvecklas och den nyanställde får en möjlighet att integreras i det svenska samhället. Ibland kan det även uppstå situationer på grund av kulturella skillnader. YA-delegationen har arbetat med frågan sedan 2014. De har även tagit fram en serie filmer som hjälper dig som handledare att hantera dessa situationer.

 

Läs mer här om att handleda en nysvensk >> 

Ersättning för handledning

Företaget får 115 kr per dag i ersättning för handledning.