© 2023 by Sphere Construction. Proudly created with Wix.com

Om Nubyggare

Branschgemensam satsning på kompetensförsörjning

Den svenska byggbranschen är en av de säkraste och mest specialiserade i världen. Våra yrken har fortfarande en hög status med en lön som går att leva på – jämfört med många andra länder. En av anledningarna till detta är att vi har ett väletablerat lärlingssystem som kombinerar arbete med utbildning. Det innebär att nya i branschen under en längre och planerad tid lotsas in och får lära sig hantverket i yrket av mer erfarna byggare.  

 

Därför skrev bygg- och anläggningsbranschen i maj 2017 kollektivavtal om att införa en subventionerad form av lärlingsanställning.

Parter tecknade avtal

Våren 2017 skrev bygg- och anläggningsbranschens parter Byggnads, Seko, Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställningar (YA-anställningar) och yrkesorienteringspraktik (YO-praktik). 
De här avtalen kan läsas i sin helhet via länkarna nedan:  

Avtal Yrkesintroduktionsanställning >>
Avtal Yrkesorienteringspraktik >>

Avtalet om YA-anställningar bygger på:

  • Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

  • EU-kommissionens förordning nr 651/2014.
  • Byggbranschens Yrkesutbildningsavtal.

Matchningskoordinatörer viktiga pusselbitar 

Parterna anställde i september tre personer som samverkar med AF för att matcha individen till arbete. Dessa personer har erfarenhet från både byggbransch och arbetsförmedlingen och ska se till att processen flyter så smidigt som möjligt för arbetssökande, företag och AF.

Matchningskoordinatorerna på Galaxen Bygg AB är placerade i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå. 
Läs mer om dem här >> 

Utvecklad regional samverkan mellan bransch och Arbetsförmedlingen

Inom samverkansprojektet Nubyggare har vi sett att samverkan mellan branschen och Arbetsförmedlingen gynnas av att jobba nära ihop. På många håll samarbetar idag Arbetsförmedlingen med lokala och regionala bygg- och anläggningsparter och deltar på både informationsmöten för arbetssökande, som företagsträffar. På flera håll har det bildats regionala styrgrupper och kompetensteam för att arbeta effektivare tillsammans. 

Framtid

I storstadsområdena och några fler regioner har parterna arbetat i över ett år för att bygga en hållbar struktur med representanter från parterna, parternas samverkande organisationer samt Arbetsförmedlingen. På övriga håll startar detta arbete upp under 2019.