Sök
 • Koordinator

We have an app!

Uppdaterad: 2 dec 2018

Samverkan Nubyggare - det vill säga Byggnads, Seko, Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna - har tillsammans med apputvecklaren Lingio tagit fram ett yrkeslexikon för bygg- och anläggningsbranschen. Lingio-appen, som har kurser i flera språk, erbjuder i dag ett byggyrkeslexikon på svenska, engelska och arabiska och fler språk är på gång.


Allt fler medarbetare i den svenska bygg- och anläggningsindustrin har i dag ett annat första språk än svenska. Att kunna kommunicera med varandra är viktigt ur både en social aspekt som ur ett säkerhetsperspektiv. Tanken är att appen ska underlätta det dagliga arbetet.


Yrkeslexikonet

 • Cirka 2000 bygg- och anläggningsrelaterade ord

 • Finns ljudinspelningar med röstskådespelare till alla ord

 • Tematisk indelning med bland annat Arbetsmiljö, Etik, Material, Produktion med mera

 • I dagsläget är ordlistan på svenska, engelska och arabiska

 • Är gratis och ska fungera på alla smarta telefoner

Sök efter ”Lingio” i Google Play eller App Store. Öppna appen och välj Byggindustri/Construction.


Observera att du måste ha engelska, svenska eller arabiska inställt som språk, annars kommer du inte att hitta ordlistan.


Planerad utveckling under 2018

 • Fler språk, bland annat dari, tigrinja och farsi

 • Utöka yrkeslexikonet med fler yrkesspecifika ord

 • Grammatiska språkkurser – sätta in orden i relevanta yrkessituationer där personen kan öva på svenska

 • Fler ord i kategorierna Maskiner och Verktyg


Om Lingio

 • Har arbetat med apputveckling riktat till nyanlända sedan 2015

 • Har avtal med Länsstyrelsen, så att alla som söker uppehållstillstånd i Sverige har tillgång till Lingios språkapp från dag ett

 • Samarbetar med Arbetsförmedlingens projekt Jobskills.se22 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla