Teckna avtal

Har du inte kollektivavtal?

Ett av kraven för att anställa enligt bygg- och anläggningsbranschens är att företaget är medlem i en av arbetsgivarorganisationerna eller har hängavtal med rätt fack. Nedan hittar du länkar för att läsa mer. 

Bli medlem i Sveriges byggindustrier eller Maskinentreprenörerna 


Bli medlem i Sveriges Byggindustrier >> 

Kontakta Sveriges Byggindustrier >>

Bli medlem i Maskinentreprenörerna >>

Kontakta Maskinentreprenörerna >>

Teckna hängavtal med Byggnads eller Seko

Teckna hängavtal med Byggnads >> 
Kontakta Byggnads >>

Teckna hängavtal med Seko >> 
Kontakta Seko >>