Yrkesintroduktions-anställning

Arbete och utbildning för oerfarna

När du anställer en person via YA-anställning får du ersättning om du anställer en person som saknar erfarenhet av yrket eller är arbetslös. Samtidigt får personen handledning och utbildning. Stöd för yrkesintroduktionsanställning ger arbetssökande möjlighet att lära sig ett yrke och få hjälp av en handledare.

Läs mer på YA-delegationens hemsida om YA-anställningar >>


Vad ska jag tänka på som arbetsgivare?


Ditt företag måste ha ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion eller hängavtal. Du måste vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister och du får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden. Du får inte ha sagt upp anställda på grund av arbetsbrist för mindre än 12 månader sedan på den enhet där du tänker placera den anställde.


Hur fungerar anställningen?

 

Vår YA-anställning är precis som en företagslärlingsanställning. Skillnaden är att företaget får arbetsgivaravgiften och sociala avgifter subventionerade till 100 procent under 6-12 månader. När YA-anställningen är färdig fortsätter anställningen som en vanlig lärlingsanställning.


Anställning med utbildning & handledning


Under anställningen ska du erbjuda den anställde 15-25 procent handledning och utbildning. Du ska också göra en handlednings-/utbildningsplan tillsammans med den du tänker anställa.
Här kan du ladda ner en mall på en handlingsplan >>

Du behöver anmäla den anställde som lärling till BYN. 
Här är blanketten du fyller i då >>


Om den arbetssökande tillhör gruppen nyanlända, så kan företaget även få den fackteoretiska distansutbildningen subventionerad. Kontakta ditt lokala BYN-kontor om distansutbildningen >>

Handledaren får ersättning med 115 kr per dag.

 

Hur mycket får jag i ersättning?

 

Du får en ersättning som motsvarar arbetsgivaravgiften på 31,42 procent. På bygg- och anläggningsbranschens YA-avtal får både du och den anställde 100 procent ersättning och lön trots att det är 15-25 procent handledning och utbildning.

Hur gör jag?

Du ansöker om stödet från Arbetsförmedlingen via blanketten som finns på deras hemsida. Öppna blankett >>

Du och den arbetssökande tar tillsammans fram en handlednings-/utbildningsplan. Öppna mall >>


Innan du skickar in ansökan till Arbetsförmedlingen, kontaktar du din lokala BYN-representant >> eller den lokala anpassningsgruppen >>
De granskar lönen, handlednings-/utbildningsplanen, avgör att den YA-anställde anställs i ett bristyrke, att ansökan är rätt ifylld samt att företaget har kollektivavtal.


Ska den anställde ha ett distansutbildningspaket, beställer du den via BYN.

Ta gärna hjälp av Galaxen Byggs matchningskoordinatorer! Läs mer >>


Obs! Skickar du in ansökan utan att först kontakta BYN eller Anpassningsgrupperna, kan handläggningen av ärendet dra ut på tiden.
Den du vill anställa får inte ha börjat YA-anställningen innan Arbetsförmedlingen har fattat beslut om stöd.

 
Tack för att du är med och framtidssäkrar byggbranschen!

checklista.png
faktablad_ftg_1811.PNG