Yrken inom
byggbranschen

69 möjligheter att bygga din framtid 

Inom bygg- och anläggningsbranschen finns många spännande yrken och arbetsuppgifter. Valet av arbetsredskap är ditt – dator, hammare, laserverktyg eller murslev. Rita hus, led projekt, bygg vägar, snickra, lägg golv – det finns massor av olika slags jobb i ett byggprojekt. Du kan lätt hitta det som passar just dina talanger och intressen.

Vilket av jobben du än väljer så kan du uppleva den där speciella känslan av att bygga något som är viktigt för andra människor. Massor av människor är inblandade i ett bygge och deras bakgrund och arbetssituation kan se väldigt olika ut. 

Hus och anläggning

Det finns två huvudtyper av byggprojekt: hus och anläggning.

Husbyggen kan vara enstaka villor, hela bostadskvarter, kontorshus, industrilager – allt som har väggar och tak.

Anläggningsbyggen är vägar, järnvägar, broar, tunnlar, vindkraftverk, dammar med mera. I vissa projekt arbetar man både med hus- och anläggningsarbeten, till exempel nya bostadsområden.

Länkar till 

Det finns många bra sidor som beskriver yrken inom bygg- och anläggning, läs gärna vidare! På dessa sidor hittar du även mer information om utbildningsvägar.

Bygg din framtid >>

Byggare.com >>

Framtid.se >>

Arbetsförmedlingen.se >>

Bristyrken

Nubyggare fokuserar i första hand på att hitta och utbilda nya byggare till de mest akuta bristyrkena. Kontakta Byggindustrins yrkesnämnd för att få reda på mer om vilka yrkesgrupper det är störst brist på. 

BYGGNADS_v6.00_00_57_23.Still009.jpg